Contact Us

HEAD OFFICE

Mittal Tower
12 Rishi Colony, Near Gandhi Nagar Railway Station Gate No.2, Tonk Road, Jaipur. Ph# 0141 - 2708228, +919929325016, 9314055518

BRANCHES

VAISHALI NAGAR

Riddhi Siddhi Tower, Near Vaishali Tower-2, Nursery Circle, Vaishali Nagar, Jaipur.
Ph # 0141 - 4034008, 9929325519

SHASTRI NAGAR

B-18, Subhash Nagar Shopping Center,
Shastri Nagar, Jaipur.
Ph # 0141 - 4021726, +91 96804 44953

UDAIPUR

359, Road No. 10, Ashok Nagar,
Udaipur, Rajasthan.
Ph # +91 90012 26999

JODHPUR

K-11, Near Balaji Mandir, Mid of New Kohinoor &
Atlaya Choraha, Jodhpur, Rajasthan.
Ph # +91 96492 29555

KOLKATA

5, Surendra Mohan Ghosh Sarani (Mangoe Lane),
Dalhousie Square, Kolkata.
Ph # +91 90012 26333

KANPUR

113/154, Swaroop Nagar, Kanpur.
Ph # +91 90012 26222

BHILWARA

L2C, Nagauri Garden, Above Mahila
Urban Bank, Bhilwara, Rajasthan.
Ph # +91 90012 26444

DELHI

U-135, 2nd floor, Laxminagar Metro Station,
Gate No. 3, Shakarpur, Delhi.
Ph # +91 99291 23050
Email - mccjpr@gmail.com    Website - www.mccjpr.com
Email - mccenquiry1@gmail.com    Website - www.mccjpr.com